Array
 

W czasie wakacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 zostają zmienione godziny przyjęć.

Od 03.07.2017 do 07.07.2017 roku
Poradnia czynna jest w godzinach 9:00 - 18:00.

Od 10.07.2017  do 21.08.2017 roku
Poradnia czynna jest w następujących godzinach:
poniedziałek 13:00 - 18:00,
wtorek 9:00 - 14:00,
środa 13:00 - 18:00,
czwartek 9:00 - 14:00,
piątek 900 - 14:00.

Od 22.08.2017  do 25.08.2017 roku
Poradnia czynna jest w godzinach 9:00 - 17:00.

Od 28.08.2017  do 30.08.2017 roku
Poradnia czynna jest w godzinach 9:00 - 19:00.

 

W okresie wakacyjnym w soboty Poradnia jest zamknięta.


Konieczność zmiany godzin pracy Poradni podyktowana jest wykorzystywaniem przez Pracowników zaplanowanych urlopów wypoczynkowych.
ZAPRASZAMY

 


Jak co roku, od września 2017, w naszej Poradni będą prowadzone zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie odpowiedniego wniosku, który jest dostępny
w sekretariacie lub na stronie internetowej.
Termin składania wniosków do 08.09.2017 r. 
Wnioski złożone po w/w terminie będą rozpatrywane, a dzieci będą przyjmowane
w zależności od wolnych miejsc w grupach.
Serdecznie zachęcamy do skorzystania
z naszej oferty.

Zespół Pedagogów

 

 


Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, iż został rozstrzygnięty mnemotechniczny konkurs „Ortografia na wesoło”. Poniżej przedstawiamy listę laureatów. Jednocześnie informujemy, iż uroczyste rozwiązanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów, nastąpi  w dniu 26.05.2017 r. o godz. 11.00 w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 2 przy ul. Ks. Janusza 45/47.


Lista nagrodzonych w Konkursie Mnemotechnicznym  „Ortografia na wesoło” 2016/2017


Kategoria literacka:
Klasa II
1. miejsce:  Oliwia  Waszczyńska  SP 238 kl. II a
Klasa III
1. miejsce: Hanna Wierzbicka SP 222 kl. III c
2. miejsce: Victoria Pyra SP 236 kl. III a
Patrycja Pyra SP 236 kl. III a
Klasa IV
1. miejsce: Anna Gąsiorkiewicz SP 222 kl. IV d
Klasa VI
1. miejsce: Maja Borejsza SP 222 kl. VI a
Zuzanna Sumara   SP 222 kl. VI a

Kategoria plastyczna:
Klasa III
1. miejsce:  Maciej Górnicki SP 236 kl. III a
Stanisław Nieznański SP 236 kl III a
2. miejsce: Zuzanna Dudek SP 236 kl. III a
Mateusz Fituch SP 236 kl. III a
Natan Nieścieruk SP 236 kl. III a
Emilia Rączka SP 236 kl. III a
3. miejsce: Zuzanna Krucz SP 236 kl. III a
Klasa IV
1. miejsce: Dominika Pocztar SP 238 kl. IV a
2. miejsce: Amelia Radelczyk SP238 kl.  IV a
Klasa V
1. miejsce: Kacper Momot SP 234 kl. V b

 

Wyróżnienia

Kategoria plastyczna:
Klasa III
Zuzanna Pirogowicz SP 234 kl. III b
Kinga Zdzieniecka SP 236 kl. III b
Klasa VI
Maja Rosa SP 238 kl. VI a
Aleksandra Czarnecka SP 234 kl. VI a

Za udział:
Jowita Bednarska SP 234 kl. IV s
Wiktoria Byczek SP 238 kl. IV a
Weronika Majewska SP 238 kl. IV c
Patrycja Łagowska SP 238 kl. V c
Karina Rogalska SP 238 kl. V c
Zuzanna Śpiewak SP 238 kl. V c

 


Zasady rekrutacji na terapię metodą Integracji Sensorycznej w II semestrze

Na terapię Integracji Sensorycznej przyjmujemy dzieci z rejonu działania Poradni, w wieku od 4 do 8 lat, z aktualną diagnozą wystawioną pomiędzy 1.01.2016 r. a 31.01.2017 r.
• W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 oferujemy 10 miejsc na terapię SI. Rekrutacja odbędzie się w dwóch turach :
1/ do 8.03.2017 roku – 6 miejsc
2/ do 15.03. 2017roku – 4 miejsca
• Podstawą do przyjęcia dziecka na terapię SI jest wypełniony formularz zgłoszenia (druk do pobrania w Sekretariacie Poradni lub wydrukowany ze strony internetowej Poradni).
• Wypełniony formularz wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów wymienionych w formularzu, należy złożyć w sekretariacie do 8.03.2016r.
• Lista dzieci zakwalifikowanych na terapię SI będzie dostępna w dniu 8.03.2017 r.( I tura) i 17.03.2017r. (II tura) w sekretariacie Poradni Informacje na temat kwalifikacji będzie można uzyskać osobiście lub telefonicznie.
• Zapisy dzieci zakwalifikowanych na terapię Integracji Sensorycznej prowadzone będą telefonicznie.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 


Informujemy, że zaplanowaliśmy dodatkowe dyżury specjalistów Poradni: psychologa i pedagoga,dla rodziców dzieci 6 i 7 - letnich
następujące w soboty w godzinach 9.00 - 13.00:

4 marca,
11 marca,
18 marca,
25 marca,
1 kwietnia.

Podczas dyżurów Rodzice będą mogli uzyskać informacje na temat gotowości szkolnej.

 


„UCZEŃ LEWORĘCZNY - PODWÓJNIE WYJĄTKOWY"!

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach pt. „Uczeń leworęczny- podwójnie wyjątkowy!”
Są to zajęcia realizowane ze środków Biura Edukacji m. st. Warszawy  w ramach grantu otrzymanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną  Nr 2.

Dla kogo przeznaczone są zajęcia?
Dla uczniów leworęcznych z klas III – IV.

Cel zajęć:
Nadrzędnym celem zajęć będzie doskonalenie techniki pisania - pod względem graficznym - w oparciu o założenia terapii ręki.

Miejsce prowadzenia zajęć:
Zajęcia prowadzone będą w Poradni PP nr 2.

Osoby prowadzące:

Pedagog – Anna Dadał
Pedagog – Ewa Ślarzyńska

Termin zajęć:
Środa 14.00 – 15.00
Ilość spotkań: 15

Sposób zgłoszenia:
Osobiście  w sekretariacie Poradni lub telefonicznie  22 836 70 88

 

 


ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ „OSWOIĆ STRES”
Z przyczyn organizacyjnych musimy zmienić termin rozpoczęcia zajęć „Oswoić stres”
Zajęcia rozpoczynają się 23 marca 2017 o godz. 16.30.
Będą się odbywały w kolejne czwartki w godz. 16.30-17.45 (w dniach 23.03-27.04.2017)
Uwaga! 13.04.2017 nie ma zajęć ze względu na ferie
Rodziców dzieci, które biorą udział w tym Programie zapraszamy na I zajęcia razem z dzieckiem lub do sekretariatu Poradni w celu podpisania niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Programu.

 

Jeszcze można się zapisać! Pozostały ostatnie wolne miejsca!

 

Informacje o programie:

„OSWOIĆ STRES”
Warsztaty antystresowe dla uczniów klas IV-VI

Motto: „Nie rzeczy są straszne ale wyobrażenia o nich” (Epikur)

- Jeśli jesteś Uczennicą/Uczniem  i przeżywasz dużo napięcia, niepokoju, stresu w związku ze sprawdzianami, klasówkami, odpowiedziami ustnymi…
- Jeśli jesteś Rodzicem Uczennicy/Ucznia i Twoje dziecko przeżywa dużo napięcia, niepokoju, stresu w związku ze sprawdzianami, klasówkami, odpowiedziami ustnymi…

serdecznie zapraszamy na nasze zajęcia!!!

Stres to stan, w którym doświadcza się silnych, nieprzyjemnych emocji. Poziom odczuwalnego stresu zależy głównie od tego, czy nasze umiejętności są wystarczające do poradzenia sobie z daną sytuacją, czy nie. Stres jest powszechnym i naturalnym stanem, nie da się go uniknąć.

Rzeczywistość szkolna, którą obserwujemy pokazuje, że uczniowie często posiadają bardzo dużą wiedzę i umiejętności szkolne ale nie są odpowiednio przygotowani do radzenia sobie ze stresem w sytuacjach szkolnych

Celem Programu jest:
- uświadomienie powszechności istnienia stresu,
- wyposażenie uczniów w proste techniki relaksacyjne, które pozwolą na opanowanie wzmożonego napięcia emocjonalnego i ew. innych reakcji wegetatywnych z nim związanych.

Osoby prowadzące:
pedagog - Anna Dadał,
psycholog - Anna Wojciechowska

Miejsce spotkań:
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2, ul. księcia Janusza 45/47, Warszawa

Zapisy:
W sekretariacie Poradni tel. 22/ 836 70 88 lub u osób prowadzących zajęcia. Potwierdzenie udziału w zajęciach nastąpi telefonicznie po zapoznaniu się przez osoby prowadzące z dokumentacją dziecka. Jeśli nie było badane konieczna konsultacja z psychologiem PPP2, który opiekuje się szkołą.

 

POBIERZ: WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA WARSZTATOWE

 

 


Zapraszamy do Konkursu !!!
Z przyjemnością informujemy, że dzięki środkom finansowym przekazanym
przez Wydział Oświaty Dzielnicy Wola, po raz kolejny organizujemy Konkurs Mnemotechniczny „Ortografia na wesoło”.
Serdecznie zapraszamy do udziału uczniów klas II-VI wolskich szkół podstawowych.
Zwracamy się również z gorącą prośbą do Nauczycieli o rozpropagowanie idei konkursu wśród Państwa uczniów.
Bardzo liczymy na zainteresowanie Nauczycieli kształcenia zintegrowanego, języka polskiego, plastyki, techniki, Wychowawców świetlicy, a przy ich pomocy przede wszystkim uczniów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Na wielu uczestników czekają atrakcyjne nagrody.

 

 


„SZKOŁA DLA RODZICÓW"

28 lutego 2017 o godz. 17 na terenie P.P.P. Nr 2 rozpoczną się zajęcia

Szkoły dla Rodziców – cz. I

czyli  warsztaty umiejętności wychowawczych


przeznaczone dla rodziców (opiekunów) dzieci z placówek przedszkolnych i szkół podstawowych (klas I-III) objętych opieką psychologiczną PPP 2 mające na celu:
- rozwijanie umiejętności budowania prawidłowych relacji z dzieckiem i ludźmi,
- rezygnację z przymusu wychowania na rzecz korzystania z zasad wychowawczych wyrastających z psychologii komunikacji,
- uświadomienie rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego,
- ukazanie wagi dla procesu wychowawczego jasnego czytelnego systemu wartości rodzica,
- pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych,
- podważenie i zakwestionowanie przynajmniej niektórych mitów i stereotypów dotyczących wychowywania dzieci.

Zajęcia odbywać się będą przez 10 kolejnych wtorków w godz. 17 – 19.30

Prowadzący: mgr Agnieszka Grzybowska (psycholog), mgr Iwona Lewicka (psycholog)

Lista zgłoszeń na warsztaty jest aktualnie pełna.
Prowadzące zajęcia w najbliższym czasie skontaktują się telefonicznie z zapisanymi rodzicami w celu potwierdzenia deklaracji udziału.

Kolejne osoby chętne do udziału w warsztatach, prosimy o wpisywanie się na listę rezerwową i oczekiwanie na kontakt telefoniczny z konkretną propozycją terminu rozpoczęcia zajęć!

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są w sekretariacie PPP Nr 2
w godz. pracy Poradni (tj. 9-19), bądź telefonicznie pod nr 22 836 70 88.„CHCĘ ŁADNIE PISAĆ"

28 lutego 2017 (wtorek) o godz. 15 na terenie P.P.P. Nr 2 rozpoczynają się zajęcia wspierające rozwój grafomotoryczny dzieci
przygotowujących się
do podjęcia nauki w klasie I-wszej szkoły podstawowej
pt. „Chcę ładnie pisać”.


Zajęcia odbywać się będą przez 8 kolejnych wtorków w godz. 15-16.

Prowadzący: mgr Barbara Sieklucka  (pedagog),  mgr Iwona Lewicka (psycholog)

Lista zgłoszeń dzieci na warsztaty otwarta.
W momencie zapełnienia listy dzieci będą zapisywane
na listę rezerwową na zajęcia w następnym semestrze.

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są w sekretariacie PPP Nr 2
w godz. pracy Poradni (tj. 9-19), bądź telefonicznie pod nr 22 836 70 88.

 

 


Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację dzieci

na trening uwagi słuchowej

METODĄ PROF. A. TOMATISA

• Na terapię mogą być zgłaszane dzieci od 6 roku życia, z rejonu działania naszej Poradni.

• Warunkiem uczestniczenia w treningu uwagi słuchowej jest posiadanie zaświadczenie od neurologa o braku przeciwskazań do przeprowadzenia terapii.

• Zgłoszone dzieci będą kierowane na diagnozę kwalifikującą je do udziału w terapii (o czym będą informowani telefonicznie rodzice)

• Zajęcia prowadzone będą na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65, ul. Elekcyjna 21/23

 

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (22 8367088)

lub osobiście w sekretariacie PPP 2

Rodzice dzieci zakwalifikowanych na trening będą umawiani na rozpoczęcie zajęć bezpośrednio z terapeutą.

 

Celem terapii jest pobudzenie mózgu za pomocą odpowiednio przefiltrowanych wysokich dźwięków zawartych w muzyce. Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha.

 

Metoda Tomatisa jest skuteczna w zaburzeniach związanych z ruchem, mową oraz emocjami:

• słabą koordynacją ruchową,

• zaburzeniem równowagi,

• nadpobudliwością psychoruchową,

• czytaniem i jąkaniem,

• rozumieniem poleceń, pytań, mowy,

• słabą koncentracją uwagi,

• nieśmiałością i wycofywaniem się z kontaktów,

• niską motywacją do działania,

• obniżonym nastrojem i stanami depresyjnymi,

• przemęczeniem,

• nadwrażliwością na dźwięki.

 

Pozytywne efekty terapii:

• lepszy kontakt wzrokowy w rozmowie,

• lepsze rozumienie poleceń i przekazywanych treści,

• potrzeba kontaktu werbalnego,

• większa gotowość do podejmowania nowych rodzajów działania,

• większa aktywność i zainteresowanie pracą na lekcjach,

• lepsza koncentracja i mniejsza męczliwość,

• większa pewność siebie i otwarcie na kontakt z innymi,

• lepsza koordynacja i precyzja ruchów w obrębie dużej motoryki,

• lepsza orientacja w przestrzeni,

• lepsze zapamiętywanie.

 


Sieć Współpracy i Samokształcenia Logopedów
Sieć skierowana jest do logopedów, w szczególności logopedów z rejonu działania PPP nr2 w Warszawie. Koordynatorem sieci jest logopeda Aneta Sokołowska.
Podczas spotkań:
-Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem
- Podnosimy kompetencje zawodowe ; doskonalimy się w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń mowy i komunikacji. 
- Opracowujemy dokumentację logopedyczną.
-Przygotowujemy działania dotyczących profilaktyki logopedycznej.
Terminy spotkań w roku szkolnym 2016/2017; WTORKI godz. 15.00-16.30
11.10.2016r.
13.12.2016r.
28.02.2017r.
25.04.2017r.
06.06.2017r.

 


Zapraszamy na  zajęcia warsztatowe

„Techniki uczenia się – nauka mnemotechnik, efektywnego uczenia się, sporządzania notatek, stymulacji procesów myślowych potrzebnych do logicznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów”.

(dla uczniów liceum, technikum i 3 klasy gimnazjum szkół z rejonu PPP2)

Będziemy pracować nad:
usprawnieniem procesów uczenia się,
nauką najbardziej efektywnych sposobów przyswajania wiedzy,
odkryciem indywidualnych predyspozycji w uczeniu się,
usprawnieniem koncentracji uwagi, umiejętności skupiania się na danej czynności,
umiejętnością wyszukiwania w tekście kluczowych zagadnień i selekcjonowania informacji pod kątem ich ważności i przydatności,
rozwiązywanie zagadek umysłowych sprzyjających logicznemu myśleniu, rozwiązywaniu problemów i przyswajaniu wiedzy.
podniesieniem poziomu komfortu psychicznego,
regulacją i redukcją poziomu stresu związanego z uczeniem się,
motywacją wewnętrzną dzięki poprawie komfortu uczenia się.

Grupowe zajęcia warsztatowe odbywać się będą raz w tygodniu
8 uczniów w grupie, 10 spotkań


I  EDYCJA
od 22 września do 24 listopada 2016r.
CZWARTKI     godz.  17:30 - 19.00


Zapisy sekretariacie Poradni
tel. 22 836 70 88

ZAPRASZAMY !!!

Maria Jagiełło - psycholog
Artur Stopel - pedagog

 


WARSZTATY ORTOGRAFICZNE Z ELEMENTAMI TECHNIK AKTYWNEGO UCZENIA SIĘ dla uczniów klas V

„Wszystko jest trudne nim stanie się proste”

Aby nauka związana z utrwalaniem zasad pisowni języka polskiego nie kojarzyła się dziecku z nudą, trudnościami nie do pokonania, konieczne jest pokazanie radości i satysfakcji wynikających z procesu tworzenia. Dlatego wymyśliłyśmy „Warsztaty…”
Zajęcia są adresowane do uczniów klas V, którzy mają trudności w opanowaniu poprawnej pisowni  (stwierdzone specyficzne trudności w uczeniu się lub ryzyko dysleksji)   

Celem Programu jest utrwalenie zasad pisowni języka polskiego w niestandardowy, atrakcyjny dla młodego człowieka sposób.
Dodatkowo podczas Warsztatów uczniowie poznają aktywne techniki uczenia się. Wdrażają się do samodzielnej pracy nad pokonywaniem trudności związanych z ortografią, nabywają umiejętności koncentracji uwagi, radzenia sobie ze stresem. Zajęcia służą także rozwijaniu i integrowaniu funkcji percepcyjno-motorycznych, sprzyjają osiąganiu większej skuteczności w uczeniu i budowaniu poczucia własnej wartości.

Dzięki aktywnym metodom, wymagającym od uczestników kreatywności, „Warsztaty…” to zajęcia ciekawe, dynamiczne, pobudzające do dalszej pracy nad ortografią

Serdecznie zapraszamy!!!

Osoby prowadzące
Anna Dadał- pedagog,
Anna Wojciechowska- psycholog

Przewidywany termin  zajęć 
11 spotkań, od 6 października do 15 grudnia 2016 r. (czwartki), godz. 16.30-17.45

Miejsce spotkań
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. księcia Janusza 45/47, Warszawa

Zapisy
W sekretariacie Poradni tel. 22/ 836 70 88 lub u osób prowadzących zajęcia.

Dodatkowe informacje
Potwierdzenie udziału w zajęciach nastąpi telefonicznie po zapoznaniu się przez osoby prowadzące z dokumentacją dziecka. Jeśli nie było badane, konieczna jest diagnoza psychologiczno-pedagogiczna.
Zajęcia są szczególnie dedykowane dla dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją (specyficzne trudności w uczeniu się)

 

 

POBIERZ: WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA WARSZTATOWE

 


„TRENING PEWNOŚCI SIEBIE”

Zajęcia adresowane są do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, którzy doświadczali lub aktualnie doświadczają przemocy ze strony rówieśników.

Z naszych doświadczeń zawodowych wynika, że w ostatnim czasie znacznie zwiększyła się liczba dzieci  doświadczających przemocy rówieśniczej na terenie szkoły.
Zarówno ofiary jak i ich rodzice często czują się bezradni wobec tego problemu. Ukrywają swoją ,,tajemnicę” w domu. Nie dążą do spotkania z pracownikiem szkoły i  nie podejmują działań, które pozwoliłyby przyczynić się do rozwiązania narastającego poczucia krzywdy, osamotnienia dzieci.
Trening stanowi krótkoterminową formę pracy z dziećmi poszkodowanymi - ofiarami przemocy rówieśniczej oraz z ich rodzicami.

Cele Programu:
Wyposażenie w techniki radzenia sobie w sytuacji przemocy rówieśniczej
Podnoszenie poczucia własnej wartości
Nauka asertywności
Nawiązanie pozytywnych relacji z rówieśnikami
Rozwijanie empatii
Budowanie zaplecza wsparcia w sytuacjach przemocy

Miejsce spotkań:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 , Ks. Janusza 45/47

Czas trwania:
2 spotkania dla dzieci godz. 9.30-14.30 (19 i 23 stycznia 2017 r.)
2 spotkania dla rodziców godz. 10-13 ( soboty 21 i 28 stycznia  2017 r.)

Zapisy:
Konieczna jest wcześniejsza konsultacja z osobami prowadzącymi.
Zapisy na konsultacje w sekretariacie Poradni - tel.  22 836 70 88.

Prowadzące: pedagog-Anna Dadał,  psycholog-Anna Wojciechowska

Serdecznie zapraszamy!!!

 

POBIERZ: WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA WARSZTATOWE

 


Zaprasza na  zajęcia warsztatowe

„Techniki uczenia się – nauka mnemotechnik, efektywnego uczenia się, sporządzania notatek, stymulacji procesów myślowych potrzebnych do logicznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów”.

(dla uczniów liceum, technikum i 3 klasy gimnazjum szkół z rejonu PPP2)

Będziemy pracować nad:
- usprawnieniem procesów uczenia się,
- nauką najbardziej efektywnych sposobów przyswajania wiedzy,
- odkryciem indywidualnych predyspozycji w uczeniu się,
- usprawnieniem koncentracji uwagi, umiejętności skupiania się na danej czynności,
- umiejętnością wyszukiwania w tekście kluczowych zagadnień i selekcjonowania informacji pod kątem ich ważności i przydatności,
- rozwiązywanie zagadek umysłowych sprzyjających logicznemu myśleniu, rozwiązywaniu problemów i przyswajaniu wiedzy.
- podniesieniem poziomu komfortu psychicznego,
- regulacją i redukcją poziomu stresu związanego z uczeniem się,
- motywacją wewnętrzną dzięki poprawie komfortu uczenia się.

Grupowe zajęcia warsztatowe odbywać się będą raz w tygodniu.
8 uczniów w grupie, 10 spotkań.

I  EDYCJA
od 22 września do 24 listopada 2016r.
CZWARTKI     godz.  17:30 - 19.00

Zapisy sekretariacie Poradni
tel. 22 836 70 88

ZAPRASZAMY !!!

Maria Jagiełło - psycholog
Artur Stopel - pedagog

 

POBIERZ: WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA WARSZTATOWE

 


Informujemy, że trwają zapisy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne !!!

Są to zajęcia skierowane do uczniów klas I – VI oraz szkół ponadpodstawowych ze specyficznymi   trudnościami w uczeniu się czytania i pisania (również błędy ortograficzne) oraz  matematyki (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), z zaburzeniami w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, pamięci i koncentracji uwagi.
Zapraszamy również dzieci 6- letnie z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Warunkiem udziału w zajęciach są wskazania zawarte w opinii psychologiczno-pedagogicznej.

Zapisy: w sekretariacie Poradni do 13.09.2016 r.
Możliwość zapisu na zajęcia w trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.

W celu dokonania zapisu konieczne jest wypełnienie „Wniosku o przyjęcie na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne”, który dostępny jest na naszej stronie w zakładce „Formularze do pobrania” a także w sekretariacie Poradni.

Serdecznie zapraszamy- zespół pedagogów terapeutów

 

POBIERZ: WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE I ZAJĘCIA WARSZTATOWE

 


ZAJĘCIA GRUPOWE  TERAPEUTYCZNO –ROZWOJOWE

 

dla uczniów Szkoły Podstawowej klas IV-VI  z problemami emocjonalnymi i zachowaniem, którym w szkole trudno:
- Podporządkować się poleceniom nauczyciela
- Zapamiętać, co jest zadane
- Zapanować nad swoimi emocjami
- Nawiązywać  przyjazne relacje z rówieśnikami
- Zadbać o pozytywny wizerunek
- Współpracować w grupach
Zapraszamy rodziców i uczniów do współpracy .

Pierwsze spotkanie organizacyjno –kontraktowe przed rozpoczęciem zajęć  z rodzicem i dzieckiem.

Zajęcia rozpoczynamy 17 października 2016 r w godz.15.00-16.00                                             
w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej nr 2, ul. Księcia Janusza 45/47,
zapisy codziennie w sekretariacie od poniedziałku do piątku pod numerem tel. 22 836 70 88


Serdecznie zapraszamy

 


„LEPIEJ SŁUCHAM"

04.10.2016 (wtorek) o godz. 14 na terenie P.P.P. Nr 2 rozpoczynają się
warsztaty ćwiczące analizator słuchowy, którego dojrzałość stanowi podstawę przygotowania do nauki czytania,
pt. „Lepiej słucham!”.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku lat 6
z oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
przygotowujących się do podjęcia nauki w klasie I-wszej szkoły podstawowej.


Zajęcia odbywać się będą przez 8 kolejnych wtorków w godz. 14-15.

Prowadzący: mgr Barbara Sieklucka  (pedagog),
mgr Agnieszka Grzybowska (psycholog)

Lista zgłoszeń dzieci na warsztaty otwarta.

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są w sekretariacie PPP Nr 2
w godz. pracy Poradni (tj. 9-19), bądź telefonicznie pod nr 22 836 70 88.„PRZEDSZKOLAKI BYSTRZAKI”

program psychoedukacyjny dla dzieci zdolnych

Zajęcia są przeznaczone dla zdolnych dzieci 5-letnich z najstarszych grup przedszkolnych i będą się odbywały na terenie Poradni we czwartki, od 13.10.2016 do 15.12.2016, w godz. 14.45-15.45.

Program obejmuje 10 spotkań z dziećmi oraz 2 spotkania z rodzicami (12.10.2016 oraz14.12.2016, godz. 18)
Podstawą doboru dzieci do grupy jest wcześniejsza konsultacja rodziców z jednym z psychologów prowadzących grupę!

Cele programu:
- Rozwijanie twórczego i kreatywnego myślenia u dzieci.
- Nauka technik rozwiązywania problemów.
- Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych i współdziałania z innymi.
- Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie.
- Nauka sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami (złość, smutek, strach).

Program opracowany i prowadzony przez psychologów PPP Nr 2:
mgr Agnieszkę Grzybowską i mgr Joannę Boruszak – Kiziukiewicz

Lista zgłoszeń dzieci na warsztaty otwarta.

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są w sekretariacie PPP Nr 2
w godz. pracy Poradni (tj. 9-19), bądź telefonicznie pod nr 22 836 70 88.„Sprytna rączka – program rozwijający umiejętności grafomotoryczne i graficzne u dzieci z klas I SP”

 

Informujemy, iż  dnia 30.09.2016 r. godz. 14.00  rozpoczynają się zajęcia wspierające umiejętności grafomotoryczne i  graficzne uczniów z klas I SP pt. „Sprytna rączka”.
Osoby prowadzące zajęcia: Ewa Ślarzyńska - pedagog, Barbara Sieklucka – pedagog.

Zajęcia maja na celu usprawniani motoryki małej oraz rozwijanie płynności ruchów. Szczególną uwagę będziemy zwracali na  usprawnieniem pracy rąk, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do wykonywania ruchów zgodnych z kierunkiem pisania, rozwijanie umiejętności graficznych, ćwiczenia kaligraficzne.

Zapisy: w sekretariacie Poradni do 23.09.2016 r.
W celu dokonania zapisu konieczne jest wypełnienie „Wniosku o przyjęcie na zajęcia terapii pedagogicznej”, który dostępny jest na naszej stronie w zakładce „Formularze do pobrania” a także w sekretariacie Poradni.

 

 


TRENING SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH- program rozwijający sprawności językowe i doskonalący wymowę dla dzieci w wieku 6 lat.

Program skierowany do dzieci w wieku 6lat- odbywających roczne przygotowanie przedszkolne.
Obejmuje 20 spotkań z dziećmi na terenie naszej Poradni  we wtorki od 18.10.2016r.do 16.05.2016r. w godz. 15-16.
Zajęcia prowadzić będą logopedzi- Aneta Sokołowska i Grażyna Kopacka.
Rekrutacja po wstępnej konsultacji z logopedami. 
Program ma za zadanie:
- wspomaganie i stymulowanie rozwoju mowy dzieci
- usprawnianie narządów mowy
- kształcenie kompetencji fonologicznych
- doskonalenie artykulacji
- nauka dojrzałego sposobu połykania

 

 


Po- GADANKI- czego małe dzieci potrzebują, aby dobrze mówić.
Program profilaktyki logopedycznej dla dzieci 2-2;8.


Zajęcia są przeznaczone dla małych dzieci  od 2;0 do 2;8r.ż. i ich rodziców. Będą się odbywały na terenie Poradni we środy w godz. 15.00-16.00. Program obejmuje 4 spotkania z dziećmi i rodzicami oraz pierwsze spotkanie z rodzicami. Ostatnie spotkanie zgodnie z potrzebami grupy będzie spotkaniem wspólnym bądź tylko z rodzicami.
Pierwszy cykl zajęć  od 12.10.2016 do 16.11.2016,kolejny od 08.03.2016r. do 12.04 2016r.
Podstawą doboru dzieci do grupy jest wcześniejsza konsultacja rodziców logopedą prowadzącym grupę- Anetą Sokołowską
Cele programu:
- popularyzowanie działań profilaktycznych, wspierających rozwój mowy dziecka
- wczesne wykrycie ryzyka zaburzeń mowy, wobec dzieci przejawiających określone dysfunkcje w obrębie narządu żucia, połykania i oddychania oraz podjęcie odpowiednich działań;
- wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka;
- wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny;
- wdrażanie do czynnego udziału w proces terapeutyczny,
- wspieranie, motywowanie dziecka do wspólnych ćwiczeń i zabaw z rodzicem
- eliminowanie niewłaściwych postaw rodziców wobec dziecka z zaburzeniami mowy

 

 


Szanowny Rodzicu,

Jeżeli Twoje Dziecko przejawia trudności/ problemy:
- adaptacyjne
- w czytaniu i pisaniu
- w nauce różnych przedmiotów
- z zachowaniem
- z wyrażaniem emocji
- w relacjach z rówieśnikami
- z radzeniem sobie ze stresem
- lub obserwujesz u Niego inne niepokojące symptomy – np. obniżony nastrój, lęk, problemy ze snem lub odżywianiem, objawy nieuzasadnione badaniami medycznymi (np. nawracające bóle głowy, brzucha itp.), nietypowe zachowania

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJĘ DO NASZEJ PORADNI

Przeprowadzimy diagnozę zgłaszanych trudności, wskażemy formy pomocy skierowane do dziecka i rodzimy, określimy zalecenia dla Szkoły wspierające Twoje działania.

Prowadzimy następujące zajęcia:
- Trening Pewności Siebie – dla uczniów doznających przemocy rówieśniczej
- Warsztaty Ortograficzne z elementami technik aktywnego uczenia się – zajęcia dla uczniów z kl.5
- Twórczość i Współpraca nam się opłaca – zajęcia dla dzieci zdolnych z klas 3
- Skuteczna Nauka to Prawdziwa Sztuka – zajęcia dla uczniów z kl. 6
- Warsztaty dla Dzieci Nieśmiałych i Ich Rodziców – dla dzieci 5 i 6 letnich
- Szkoła dla Rodziców – trening komunikacji i umiejętności wychowawczych

Psychologowie obejmujący opieką uczniów z klas 1-6Psychologowie obejmujący opieką uczniów z klas 1-6
Anna Wojciechowska
Ewa Miszczuk
Małgorzata Jankowska
Maciej Lichota

 

 


Szkoła dla Rodziców dzieci w wieku 10-13 lat

Stawianie granic i wymagań w sposób efektywny i nieraniący dla dziecka
Wspieranie dziecka w trudnych sytuacjach
Konstruktywna pochwała i krytyka
Rozwiązywanie problemów bieżących i powracających
Lepsze rozumienie dziecka i siebie samego – praca nad dobrą atmosferą w rodzinie
Nauka samodzielności i odpowiedzialności

Prowadzące: Ewa Miszczuk i Małgorzata Jankowska
Czas trwania zajęć: 10 spotkań po 2 godziny, poniedziałki godz. 17:00-19:00
Początek: 3 października

 


ZAJĘCIA GRUPOWE  „GRUPA WSPARCIA DLA GIMNAZJALISTÓW”


Jeśli masz problemy w relacjach z rówieśnikami, czujesz się osamotniony i zestresowany, chciałbyś nauczyć się jak rozmawiać z innymi, pozbyć się nieśmiałości i dowiedzieć się więcej o sobie samym – ta grupa jest właśnie dla ciebie!!!
Zajęcia mogą Ci pomóc: 
- Walczyć ze stresem
- Zauważać i wyrażać swoje potrzeby
- Rozumieć swoje emocje i adekwatnie je wyrażać
- Lepiej współdziałać w grupie

Spotkania:                                                      
Środy 17.00 – 18.00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2
ul. Księcia Janusza 45/47   

Zapisy: tel: 22 836 70        
Start: 19.10.2016

Prowadzący:
Kaja Legiecka – socjoterapeuta
Maria Jagiełło – Marciniak – psycholog

 


Trening Zastępowania Agresji

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, przejawiających zachowania agresywne, sprawiających kłopoty wychowawcze.

Celem treningu jest zmiana zachowań agresywnych na zachowania społecznie pożądane.

Podczas spotkań kształtowane są umiejętności:
- skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
- efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie,
- rozwiązywania konfliktów i problemów.

Zajęcia będą się odbywać w I semestrze r. szk. 2016/2017, we wtorki w godzinach 15:00 – 16:00

Początek zajęć  – 11 października 2016, godzina 15:00


Prowadzący: Julita Jasińska – pedagog, trener TZA i Kaja Legiecka – socjoterapeuta

Zapisy: PPP2 tel. 22 836 70 88, u prowadzących, od poniedziałku do piątku, w godzinach ich pracy.

 


,,Oswoić swoją niepewność” – zajęcia rozwojowo-edukacyjne
doskonalące umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz umiejętności prezentowania siebie.

Program przeznaczony jest dla uczniów klas III – IV

Co można ZYSKAĆ:
- Dzieci rozbudzają i wykorzystują swoje talenty dbając tym samym o swoją samoocenę.
- Uczą się odkrywania emocji, potrzeb – w sobie (nazywania ich, wyrażania) u siebie i u innych.
- W bezpiecznych warunkach przeplatanych zabawą uczą się właściwego komunikowania z innymi i z sobą samym.
- Podnoszą swoje kompetencje społeczne.

Zajęcia będą się odbywać w II semestrze r. szk. 2016/2017, we wtorki w godzinach 15:00 – 16:00

Początek zajęć  – 21 marca 2017, godzina 15:00

Prowadzący: Kaja Legiecka – socjoterapeuta, Julita Jasińska – pedagog

Zapisy: PPP2 tel. 22 836 70 88, u prowadzących, od poniedziałku do piątku, w godzinach ich pracy.

 


„Skuteczna nauka to prawdziwa sztuka” - zajęcia psychoedukacyjne

Program przeznaczony jest dla uczniów klas VI, którzy wykazują motywację do uczenia.

Celem programu jest :
- wyposażenie uczniów w techniki aktywnego uczenia się.
- zapoznanie uczniów z prostymi technikami relaksacyjnymi.
- zaznajomienie dzieci ze sposobami ułatwiającymi koncentrację .
- rozwijanie umiejętności rozumienia poleceń słownych.
- podnoszenie poczucia własnej wartości.

Zajęcia będą odbywać  się na terenie Poradni  we wtorki  od 04.10.2016  do 29.11.2016 roku   w godz. 16-17.

Program został opracowany i będzie realizowany przez
mgr Barbarę Sieklucką – pedagoga i mgr Annę  Wojciechowską – psychologa.


Zapisy do grupy od września 2016 roku- 22 836 70 88.

Podstawą doboru dzieci  do grupy jest wcześniejsza konsultacja z rodzicami.
 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com