• PORADNIA PSYCHOLOGICZNO
  PEDAGOGICZNA NR 2

  UL. KAROLKOWA 53A
  01-197 WARSZAWA
  TEL: 22 836 70 88
  E-MAIL: sekretariat.ppp2@eduwarszawa.pl

  więcej

    OFERTA   

DZIECI DO LAT 6

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA:

 • określenie poziomu funkcjonowania umysłowego, emocjonalnego i społecznego dziecka;
 • dysharmonii rozwojowych
 • zaburzeń emocjonalnych oraz trudności adaptacyjnych
 • konsultacje i porady dotyczące dzieci w wieku 0-3
 • konsultacje i porady dotyczące dzieci w wieku przedszkolnym (w tym dzieci z oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego )
 • diagnoza gotowości szkolnej

więcej

SZKOŁY PODSTAWOWE

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA:

 • określenie poziomu funkcjonowania umysłowego, emocjonalnego i społecznego dziecka;
 • dysharmonii rozwojowych
 • zaburzeń emocjonalnych oraz trudności adaptacyjnych
 • konsultacje i porady dotyczące dzieci w wieku 0-3
 • konsultacje i porady dotyczące dzieci w wieku przedszkolnym (w tym dzieci z oddziałów rocznego
  obowiązkowego przygotowania przedszkolnego )
 • diagnoza gotowości szkolnej

więcej

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA:

 • określenie funkcjonowania umysłowego, emocjonalnego i społecznego,
 • uzdolnień i predyspozycji,
 • przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • specyficznych trudności w nauce.

POMOC PSYCHOLOGICZNA:

 • zajęcia psychoedukacyjne w klasach – prowadzone w szkołach, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami i potrzebami szkół.

więcej

RODZICE

POMOC PSYCHOLOGICZNA:

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, wychowawczych i edukacyjnych
 • porady w sytuacjach problemowych
 • udzielanie porad po przeprowadzonych badaniach psychologicznych
 • terapia rodzin – służąca poprawie relacji w rodzinie
 • prelekcje dla rodziców w tym dla dzieci z oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
 • warsztaty kompetencji wychowawczych „ Szkoła dla rodziców”

więcej

NAUCZYCIELE

POMOC PSYCHOLOGÓW:

 • konsultacje dla nauczycieli, porady, w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • indywidualne spotkania psychologów z nauczycielami
 • pomoc w rozpoznawaniu charakteru trudności szkolnych uczniów,
 • pomoc w określaniu potrzeb edukacyjnych,
 • udzielanie indywidualnych porad w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • współpraca ze specjalistami szkolnymi psychologiem, pedagogiem oraz nauczycielami w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły

więcej

    AKTUALNOŚCI   


O PORADNI


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2
Poradnia udziela  pomocy  dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom z dzielnicy Wola. Pomoc udzielana jest przez profesjonalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów i doradców zawodowych. Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

Wszystkie działania podejmujemy na wniosek pełnoletnich uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych. Proponujemy szeroką ofertę zajęć specjalistycznych i postdiagnostycznych.

Zapewniamy dyskrecję oraz poszanowanie prawa rodziców do podejmowania decyzji.

Dyrektor Poradni – Ewa Ślarzyńska
Wicedyrektor Poradni – Iwona Lewicka


więcej


   TEREN DZIAŁANIA