Serdecznie witamy!

Udzielamy pomocy dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom z dzielnicy Wola. Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i bezpłatne. Wszystkie działania podejmujemy na wniosek pełnoletnich uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych. Zapewniamy dyskrecję oraz poszanowanie prawa rodziców do podejmowania decyzji.

Zapraszamy do udziału w zajęciach prowadzonych na terenie naszej Poradni z zakresu:
– psychoterapii  indywidualnej  i rodzinnej,
– terapii pedagogicznej dla uczniów,
– terapii z zakresu matematyki,
– mediacji rodzinnych i rówieśniczych,
– terapii  logopedycznej,
– indywidualne porady w zakresie doradztwa zawodowego.